Werknemer
Als werknemer kan het lasting zijn om je draai te vinden bij een nieuwe bedrijf. Hieronder tref je aantal redenen om en jobcoach in te schakelen bij een nieuwe of huidige werkgever.

– Aanleren van nieuwe werkzaamheden
– Omgang met leidinggevende en/of collega’s
– Moeite met communiceren en/of concentratie
– Bewust worden van jouw probleem en hoe los ik een probleem op
– Leren hulp vragen
– Leren omgaan met stress

Werkgever
De werkgever biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Echter de werkgever kan vraagtekens hebben hoe iemand met een beperking te begeleiden tijdens werk of tegen de administratieve rompslomp opzien. Enerzijds vraagt het aannemen van een werknemer met een beperking wel eens een langere adem, anderzijds geeft het als werkgever naast de (financiële) voordelen ook voldoening wanneer een cliënt zich functioneel en/of persoonlijk ontwikkelt. Hieronder staan een aantal voorbeelden waarin de jobcoach de werkgever kan ondersteunen.

– Bewust maken van de beperkingen van de werknemer en het prestatiebereik
– Tips en tools aanreiken bij introductie, uitleg taken, bedrijfsregels e.d.
– Aanreiken mogelijkheden tot eventuele aanpassing van de werkomgeving
– Tips en tools aanreiken in verbetering van werktempo en/of kwaliteit van het werk
– Hoe kritiek positief te brengen?
– Hulp bij de formaliteiten richting het UWV