Wanneer je als de werkzoekende bij Stichting Jobcoaching Nederland aanmeldt voor werk, doen wij dit volgens onderstaand stappenplan.
Dit gesprek is vrijblijvend en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Onze motivatie is dat de werkzoekende de wil heeft om te werken en bereidheid heeft om te werken aan zijn aandachtsgebieden.

Kennismaking
Met de werkzoekende zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden om te vernemen waar de wensen, kwaliteiten en
hindernissen liggen in de zoektocht naar werk.

Bemiddeling
Via onze contacten of pro-actief zal de werkzoekende anoniem of met toestemming van vermelding van persoonlijke
gegevens worden voorgesteld bij een bedrijf.

Sollicitatie
Wanneer een bedrijf mogelijkheden heeft voor werk, wordt de werkzoekende uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek
bij het bedrijf. Hierbij kan de jobcoach ondersteuning bieden in de voorbereiding en/of aanwezigheid.

Match
Bij een match tussen de werkgever en werkzoekende zal met de arbeidsdeskundige van het UWV de mogelijkheden
voor loondispensatie en de inzet van de jobcoach worden besproken.

VergoedingPlaatsing
De werknemer zal door de jobcoach worden begeleid bij de start van zijn dienstverband en de werkgever zal worden ondersteund
bij de werkbegeleiding en aanvraag loondispensatie.