Wanneer de werknemer en werkgever een samenwerking in de vorm van een dienstverband aangaan en de inzet van
een jobcoach wensen, zal de jobcoach volgens onderstaande procedure de aanvraag opstellen.

Werknemer
De jobcoach inventariseert scholing, werkervaring, persoonlijke omstandigheden, leerwijze en –mogelijkheden,
waarden en normen, e.d. voor het opstellen van de jobcoachaanvraag.

Werkgever
De jobcoach inventariseert van het bedrijf, werkzaamheden van de functie, criteria, bedrijfswaarden, bedrijfsregels,
werkomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden, e.d. voor het opstellen van de jobcoachaanvraag.
Indien gewenst kan de jobcoach ondersteuning bieden bij invullen van de aanvraag loondispenstatie bij het UWV.
Tezamen met de werkgever wordt het formulier besproken, ingevuld, ondertekend en toegezonden naar het UWV.

Aanvraag jobcoach
Jobcoach stelt de aanvraag jobcoach op basis van bovenstaande gegevens samen. Vervolgens wordt deze met de werkgever
en werknemer besproken en voor akkoord getekend. De jobcoach zendt de getekende aanvraag tezamen met de
arbeidsovereenkomst naar het UWV.